Reference

Referenční zakázky

  • zaměření vedení VVN Přeštice-Stráž vč.vyhotovení geometrických plánů (ČEZ a.s.)
  • realizace komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vrátno (Poz.úřad Ml.Boleslav)
  • výstavba cyklostezky v k.ú.Modřany (Sportovní stavby s.r.o.)
  • účelová mapa pro projekt golfového hřiště v k.ú.Roztěž (Casa Serena)
  • zaměření objektů České pošty v Jihočeském kraji (Česká pošta s.p.)
  • stavební zaměření objektu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (Reconstruction s.r.o.)
  • vyhotovení účelových map a dokumentace stávajícího stavu 20 středověkých hradů (Archeologický ústav AV ČR)
  • výstavba komunikací (STRABAG a.s.)
  • vyhotovení geometrických plánů pro potřeby odboru správy majetku (Městský úřad Říčany)
Česky