Výstupní data

  • veškeré výstupy jsou realizovány v digitální formě, obvykle ve formátu AutoCAD (*.dwg,*.dxf) nebo (Bentley Systems) Microstation (*.dgn), případně v jiném požadovaném formátu -3D model je realizován v prostředí Google Sketchup (freeware) a tím dostupný pro všechny budoucí uživatele a prezentace
  • fotogrammetrické vyhodnocení snímků provádíme v programu Elco Vision (Photo Mess Systeme, Switzerland)
  • veškeré zaměření je připojeno do souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv.
  • dokumentace stavu objektů je naprosto komplexní, včetně návazností na okolní situaci a je tak nezbytným podkladem pro další projektové a rekonstrukční práce
  • zpracované zaměření je možné prezentovat v prostředí Google maps , v Google 3D Models a lze přidat přímý odkaz do Wikipedia
Česky